In 1949 werd een bouwvergunning aangevraagd voor het realiseren van een Groene Kruisgebouw op de hoek Bosweg/Kloosterstraat. In 1955 werd er een badhuis gerealiseerd als aanbouw aan het Groene Kruisgebouw. Voor vele, met name oudere, Aduarders heeft het gebouw een lange historie. We hebben van verschillende kanten al gehoord hoe het er vroeger aan toe ging. Hoe mooi het kon klinken als mensen hun aria's ten gehore brachten in het badhuis. Dit was natuurlijk in een tijd dat mensen thuis nog geen badkamers hadden. Sinds die tijd heeft het gebouw vele functies gehad. Veelal maatschappelijke functies. 

Met het vertrek van consultatiebureau, fysiotherapeut en tandarts kwam het gebouw grotendeels leeg te staan. In 2008 kwam het gebouw in handen van een projectontwikkelaar nadat de stichting Groene Kruis een serie gebouwen wilde afstoten. In 2010 kregen wij er lucht van dat dit mooie gebouw te koop stond. Na veel inspanningen, wikken en wegen hebben we het kunnen kopen. We zijn druk bezig geweest en dat heeft er in geresulteerd dat er een prachtige kapsalon en schoonheidsalon is ontstaan. 

Ik hoop jullie allemaal in Salon Balineo ('badhuis' in het Latijn) weer te mogen ontmoeten!

- Renny -